تجارت فارکس

بررسی منحنی عرضه و تقاضا در Forex

مهمترین عامل تغییر نرخ در بازار فارکس میزان ارز و تقاضا است.بررسی منحنی عرضه و تقاضا و مفهوم این منحنی کمک زیادی به تحلیل شرایط بازار می کند.