پرایس اکشن سعید خاکستر - تجارت فارکس

پرایس اکشن سعید خاکستر - تجارت فارکس

تعداد مطالب : 3
آواتار پشتیبان تجارت اف ایکس Mahdi Haghshenas
14 فوریه 2023 20:48

اعتبار سطوح حمایت و مقاومت رسم و اعتبار سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن مسلتزم تشخیص صحیح این سطوح است که باید ابتدا مفهوم عرضه و تقاضا را به درستی درک کنید تا بتوانید این سطوح را به راحتی تشخیص دهید. کافی است عبارت عرضه و تقاضا را در بخش جستجوی سایت تجارت فارکس […]

آواتار پشتیبان تجارت اف ایکس Mahdi Haghshenas
8 سپتامبر 2022 12:55

در جلسه دوم از دوره تریگر پرایس اکشن استاد سعید خاکستر به مبحث پیوت ها و روش های تشخیص پیوت ها در بازارهای مالی پرداخته شده است. این دوره آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر و این جلسه کاربرد عملی و علمی در بازارهای مالی مختلف شامل بازار فارکس یا بازار رمز ارزها و حتی بورس […]

دوره تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
آواتار پشتیبان تجارت اف ایکس Mahdi Haghshenas
7 نوامبر 2023 09:03

در جلسه اول از دوره تریگر پرایس اکشن استاد سعید خاکستر به مبحث ذهنیت قیمت و همچنین به میانگین واقعی نوسانات در بازارهای مالی پرداخته شده است. این دوره آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر و این جلسه کاربرد عملی و علمی در بازارهای مالی مختلف شامل بازار فارکس یا بازار رمز ارزها و حتی بورس […]