این دوره آموزشی پس از تکمیل دوره آموزش پیشرفته فارکس بر روی سایت قرار خواهد گرفت.