آموزش بازار فارکس

جلسه اول آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس چیست ؟ جان مورفی تحلیل تکنیکال فارکس را چنین تعریف می کند: “مطالعه عملکرد بازار ، در درجه اول با استفاده از نمودارها ، به منظور پیش بینی روند قیمت های آینده” و بررسی واکنش بازار به قیمت ، حجم و داده های نمودار. در حالی که تجزیه و تحلیل این داده …

جلسه اول آموزش تحلیل تکنیکال فارکس ادامه مطلب »