اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک و ساده سازی اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین محترک | مووینگ اوریج اندیکاتور میانگین متحرک داده های قیمت را هموار می کند تا یک روند جهت حرکت بازار را تشکیل دهد. مووینگ اوریج جهت قیمت را پیش بینی نمی کند ، بلکه جهت فعلی را تعریف می کند ، هرچند که به دلیل قیمت های گذشته تأخیر دارند. با وجود این ، …

میانگین متحرک و ساده سازی اندیکاتور مووینگ اوریج ادامه مطلب »