الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف در بازار فارکس

الگوی سر و شانه سقف و کف الگوی سر وشانه سقف و کف جزو الگوهای بازگشت روند فارکس هستند یعنی در انتهای هر روندی که ظاهر شوند جهت روند بعد از الگو معکوس می شوند. این الگو از آن رو به سر و شانه معروف شده است که دارای دو قله در طرف به یک …

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف در بازار فارکس ادامه مطلب »