الگوی کنج نزولی و صعودی

الگوی کنج نزولی و الگوی کنج صعودی در بازار فارکس

الگوی کنج نزولی و کنج صعودی الگوی کنج نزولی و صعودی از سری الگوهای بازگشت روند در بازار فارکس هستند.البته این الگو میتواند جزو الگوهای ادامه دهنده روند نیز باشد اما در اینجا ما بعنوان یک الگوی بازشگتی این الگوها را بررسی میکنیم. الگوی کنج بعنوان الگوی وج نیز شناخته می شود و نمایانگر یک …

الگوی کنج نزولی و الگوی کنج صعودی در بازار فارکس ادامه مطلب »