آموزش اندیکاتور (ROC) indicator

آموزش اندیکاتور ROC یاهمان Rate-of-Change

آموزش اندیکاتور (ROC) اندیکاتور ROC یا همان  Rate-of-Change  که به آن به عنوان Momentum نیز گفته می شود ، یک نوسانگر تکانه خالص است که درصد تغییر قیمت را از یک دوره به دوره دیگر اندازه گیری می کند. محاسبه اندیکاتور (ROC) قیمت فعلی را با قیمت “n” دوره های قبل مقایسه می کند. نمودار …

آموزش اندیکاتور ROC یاهمان Rate-of-Change ادامه مطلب »