نمودار رنکو (Renko charts)

نمودار رنکو (Renko charts) در بازار فارکس

نمودار رنکو (Renko charts) نمودار رنکو یکی از پسر عموهای نمودار کاگی است دقیقا به همان صورت این نمودار نیز با صرف نظر از محور زمان تنها به تغییرات قیمت وابسته است. Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران …

نمودار رنکو (Renko charts) در بازار فارکس ادامه مطلب »