تخصیص و تنوع دارایی

تخصیص و تنوع دارایی در معاملات بازار فارکس

تخصیص و تنوع دارایی در معاملات بازار فارکس تخصیص و تنوع دارایی در بازار فارکس به این معنی است که در معاملات بازار فارکس شما تمامی معاملات خودتان را فقط بر روی یک جفت ارزی یا یک شاخص اختصاص نمیدهید بلکه سرمایه خودتان را تقسیم میکنید بر روی چند جفت ارزی یا شاخص یا سهام …

تخصیص و تنوع دارایی در معاملات بازار فارکس ادامه مطلب »