الگوی پرچم‌ (Flags) الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس

الگوی پرچم و پرچم سه گوش الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند.این الگوها بعنوان مکثی در روند بازار ظاهر می شود. پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در …

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس ادامه مطلب »