آشنایی با خط روند

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس

آشنایی با خط روند خط روندی خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به یکدیگر متصل می کند و در آینده امتداد می یابد. شناسایی روند فعلی بازار برای پیشبینی روند آتی بازارهای مالی همچون فارکس حائز اهمیت است. از خط روندها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت مورب نیز نام برده می …

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس ادامه مطلب »