روانشناسی معاملات رابرت شیلر

روانشناسی معاملات رابرت شیلر بازار فارکس

روانشناسی معاملات رابرت شیلر رابرت شیلر در سال 2006 در کتاب خود با عنوان Irrabal Exuberance اظهار داشت که ارزیابی های بالای بازار سهام در سال های 2000 و 2005 غیر قابل توجیه است. متن با بررسی شیلر در ارزیابی های تاریخی (بر اساس نسبت PE) در دو دوره آغاز می شود ، که بسیار …

روانشناسی معاملات رابرت شیلر بازار فارکس ادامه مطلب »