سطوح حمایت و مقاومت

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود.سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است. دوره تحلیل چارت فارکس سر فصل های آموزشی آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت …

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس ادامه مطلب »