10 قانون جان مورفی در تحلیل تکنیکال John Murphy

10 قانون جان مورفی در تحلیل تکنیکال John Murphy

10 قانون جان مورفی جان مورفی ، تحلیلگر ارشد فنی StockCharts.com ، نویسنده ، ستون نویس و سخنران بسیار محبوب در مورد تجزیه و تحلیل فنی است. مقاله جان مورفی – “ده قانون معامله تکنیکال” – مجموعه ای از توصیه هایی است که جان به طور مکرر به افراد ارائه می دهد که برای تجزیه …

10 قانون جان مورفی در تحلیل تکنیکال John Murphy ادامه مطلب »