آموزش اندیکاتور CMF

آموزش اندیکاتور CMF یا Chaikin Money Flow

آموزش اندیکاتور CMF Chaikin Money Flow که توسط Marc Chaikin توسعه یافته است ، میزان حجم جریان پول را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. حجم جریان پول اساس خط توزیع انباشت را تشکیل می دهد. Chaikin Money Flow به جای کل تجمعی ، حجم جریان پول را برای یک دوره برگشت خاص …

آموزش اندیکاتور CMF یا Chaikin Money Flow ادامه مطلب »