اندیکاتور PVO

دانلود و آموزش اندیکاتور PVO

نوسانگر میزان درصد (PVO) یک نوسانگر حرکت برای حجم است. اندیکاتور PVO تفاوت بین دو میانگین متحرک مبتنی بر حجم را به عنوان درصدی از میانگین متحرک بزرگتر اندازه گیری می کند. همانند MACD و Oscillator Price Percentage (PPO) ، با خط سیگنال ، هیستوگرام و خط مرکزی نشان داده می شود. اندیکاتور PVO وقتی …

دانلود و آموزش اندیکاتور PVO ادامه مطلب »