الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle)

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) در بازار فارکس

الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن الگوی مثلث متقارن ذاتاً الگوی ادامه دهنده روند است اما دقیقا مانند الگوی پرچم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد اگر شکست در خلاف جهت روند بلند مدت رخ دهد.به همین علت نباید این دسته الگوهای ادامه دهنده را زود قضاوت و بر مبنای آن ها وارد معامله شد. الگوهای ادامه …

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) در بازار فارکس ادامه مطلب »