نمودار سه خط شکست Three Line Break charts

نمودار سه خط شکست (Three Line Break charts) در بازار فارکس

نمودار سه خط شکست نمودار سه خط شکست نوعی دیگر از نمودارهای کاگی و رنکو با همان معیار حذف نمودار زمان در مقابل تغییرات قیمت تعیین شده است.در این نمودار نیز برای تغییر روند باید مقدار معینی از تغییرات در قیمت رخ دهد با این تفاوت که این مقدار توسط ما تعیین نمی شود بلکه …

نمودار سه خط شکست (Three Line Break charts) در بازار فارکس ادامه مطلب »