کاربرد ابزار بادبزن فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

تاریخ آخرین بروزرسانی: 29 ژوئن 2024
بادبزن فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی بر پایه سطوح دنباله فیبوناچی است که توسط "لئوناردو فیبوناچی" ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند. ابزار بادبزن فیبوناچی جهت شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و پیشبینی نقاط بازگشت در روند اصلاح قیمت کاربرد دارد.ترکیب فیبوناچی فن با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

5/5 - (4 امتیاز)

آموزش رایگان فارکس سرفصل آموزشی ابزار بادبزن فیبوناچی [elementor-template id="52272"]

آشنایی با ابزار بادبزن فیبوناچی

باد‌بزن فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی که مبتنی بر خطوط خط روند و براساس نسبت های فیبوناچی طراحی شده است.در این ابزار سطوح فیبوناچی به صورت خطوط زاویه دار رسم می شوند.زاویه خطوط براساس خط روند جاری با ترسیم از دره به قله یا در روند نزولی از قله به دره ها مشخص می شود. خطی که از دره به قله یابلعکس رسم می شود خط پایه بادبزن فیبوناچی و دارای نسبت فیبوناچی صفر است و بعد از آن دیگر خطوط بادبزن نسبت های فیبوناچی را نشان می دهند.اولین و سومین خط نسبت های 38.2 و 61.8 فیبوناچی را نشان میدهند و خط دوم یا میانی با اینکه جزو نسبت های فیبوناچی نیست اما نسبت 50٪ را نشان میدهد که معمولا قیمت نسبت به این سطح واکنش نشان میدهد. زمانی که در یک روند صعودی، فیبوناچی فن را رسم میکنیم خط پایه، خط روند صعودی را نشان میدهد و خطوط نسبت فیبوناچی زیر خط روند قرار میگیرند.پس اگر یک روند اصلاحی نزولی پس از روند صعودی آغاز شود روند قیمت با سطوح فیبوناچی برخورد خواهند داشت و میتوانیم با بررسی واکنش بازار نسبت به این سطوح پایان روند اصلاح و سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی کنیم و نقاط بازگشت روند احتمالی را بیابیم.قرارگیری خطوط بادبزن در روند نزولی بلعکس است اما همین کاربرد را دارد.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

رسم ابزار بادبزن فیبوناچی

برای رسم بادبزن فیبوناچی نیاز به هیچ گونه محاسباتی ندارید تنها باید به نکاتی توجه داشته باشید. برای رسم بادبزن فیبوناچی در یک روند صعودی ابتدا باید منتظر بمانید که روند اصلی صعودی به طور کامل شکل بگیرد.از یک کف قیمت یا دره نقطه اول را انتخاب کنید.ممکن است قبل از دره روند صعودی کف قیمتی دیگری وجود داشته باشد اما باید کف قیمت روند جاری را بعنوان نقطه اول انتخاب کنیم زیرا به دنبال واکنش بازار به نسبت های جدید فیبوناچی هستیم.انتخاب دره ای قبل از دره روند جاری نسبت هایی را به ما میدهد که منقضی شده اند.برای نقطه دوم باید به دنبال یک قله یا سقف قیمتی باشیم.در یک روند صعودی سقف های زیادی تشکیل می شود بهتر است بالاترین قله انتخاب شود. در آخر نقطه اول را به نقطه دوم وصل میکنیم که خط پایه با نسبت 0 درصد و زیر این خط خطوط فیبوناچی بادبزن رسم می شوند.اگر یک فیبوناچی ریترسمت نیز از دره به قله رسم کنیم هر خط زاویه دار فیبوناچی فن با سطوح فیبوناچی ریترسمنت به صورت زیر برخورد می کند:
  • خط پایه: خطی از نقطه A(کف قیمت روند) تا نقطه B(سقف قیمت روند)
  • خط اول: رسم از کف قیمت برخورد با نسبت 38.2٪ فیبوناچی ریترسمنت
  • خط دوم: رسم از کف قیمت برخورد با نسبت 50٪ فیبوناچی ریترسمنت
  • خط سوم: رسم از کف قیمت برخورد با نسبت 61.8٪ فیبوناچی ریترسمنت
رسم ابزار بادبزن فیبوناچی برای رسم بادبزن فیبوناچی در یک روند نزولی ابتدا باید منتظر بمانید که روند اصلی صعودی به طور کامل شکل بگیرد.از یک سقف قیمت یا قله نقطه اول را انتخاب کنید.ممکن است قبل از قله روند صعودی قله دیگری وجود داشته باشد اما باید سقف قیمت روند جاری را بعنوان نقطه اول انتخاب کنیم زیرا به دنبال واکنش بازار به نسبت های جدید فیبوناچی هستیم.انتخاب قله ای قبل از قله روند جاری نسبت هایی را به ما میدهد که منقضی شده اند.برای نقطه دوم باید به دنبال یک دره یا کف قیمتی باشیم.در یک روند نزولی کف‌های زیادی تشکیل می شود بهتر است پایین ترین دره را انتخاب شود. در آخر نقطه اول را به نقطه دوم وصل میکنیم که خط پایه با نسبت 0 درصد و بالای این خط خطوط فیبوناچی بادبزن رسم می شوند.اگر یک فیبوناچی ریترسمت نیز از قله به دره رسم کنیم هر خط زاویه دار فیبوناچی فن با سطوح فیبوناچی ریترسمنت به صورت زیر برخورد می کند:
  • خط پایه: خطی از نقطه A(سقف قیمت روند) تا نقطه B(کف قیمت روند)
  • خط اول: رسم از سقف قیمت برخورد با نسبت 38.2٪ فیبوناچی ریترسمنت
  • خط دوم: رسم از سقف قیمت برخورد با نسبت 50٪ فیبوناچی ریترسمنت
  • خط سوم: رسم از سقف قیمت برخورد با نسبت 61.8٪ فیبوناچی ریترسمنت
رسم ابزار بادبزن فیبوناچی

تحلیل ابزار بادبزن فیبوناچی

از ابزار بادبزن فیبوناچی در پیشبینی پایان روند اصلاح و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استفاده می شود.عملکرد بادبزن فیبوناچی مانند کمان فیبوناچی است یعنی عامل زمان نیز به این ابزار اضافه شدده است.در فیبوناچی ریترسمنت که عامل زمان در تحلیل نقشی ندارد واکنش قیمت ها نسبت به دو نقطه قیمت دیگر که در بین آن قرار گرفته است بررسی میشود.بادبزن فیبوناچی براساس خط روند رسم می شود حال هرچه خط روند گسترش و نوسان قیمت بیشتری داشته باشد خط پایه بادبزن وسیع تر می شود و خطوط بادبزن که براساس خط پایه رسم می شوند با گسترش و زاویه بیشتر رسم می شوند که قیمت های بیشتری را در بازه زمان در برمیگیرند. بادبزن فیبوناچی گسترده با دربر گرفتن قیمت های بیشتر  نقاط حمایت و مقاومت پویا را شناسایی می کنند در صورتی که فیبوناچی ریترسمنت تنها میتوانست نقاط خمایت و مقاومت ایستا را شناسایی کند.پایان اصلاح قیمت نیز در این ابزار بهتر مشخص می شود و نوسانات اصلاح نمیتوانند فریبنده باشند.و دیگر مزیت اضافه شدن به ابزار فیبوناچی نشان دادن زمان منقضی شدن ابزار است.یعنی اگر روند اصلاح از خطوط بادبزن عبور کنند و نسبت به هیچ کدام از سطوح واکنش بازگشتی نشان ندهند ابزار بادبزن در زمان مشخصی منقضی می شود.
ّبروکر فارکس ifc markets

ّبروکر فارکس ifc markets

ابزار فیبوناچی فن در روند صعودی

تحلیل فیبوناچی فن تصویر بالا نمودار (APC) را شنان میدهد.بر مبنای خط روند صعودی که از ابتدای ژوئیه آغاز شده است و بالاترین قله را در اکتبر ساخته است رسم شده است.خطوط بادبزن به ترتیب با نسبت های 38.2 50 و 61.8 درصد در زیر خط پایه قرار گرفته اند.سهام با برخورد با سطح 38.2٪یکبار بازگشت داشته است اما نتوانسته از سطح مقاومت اصلی عبور کند و بار دیگر به خطوط بادبزن برگشته است. با رسیدن قیمت سهام به سطح طلایی فیبوناچی روند بازگشتی شده است و روند صعودی متناسب با نسبت 61.8درصد فیبوناچی آغاز شده است.تا زمانی که در ابتدای ماه می قیمت بر سطح حمایت 61.8درصد غلبه کرده و روند بازار نزولی شده است.این نمودار با مقیاس حسابی ترسیم شده و نوسانات قیمت برحسب واحد تغییرات قیمت است. تحلیل فیبوناچی فن تصویر بالا نمودار (SLE) را نشان میدهد که بادبزن فیبوناچی بر مبنای خط روند صعودی از پایین ترین دره در ماه مارس تا بالاترین قله در ماه جولای رسم شده است.روند نزولی اصلاح قیمت با برخورد با سطح 50٪ بازگشتی شده است و یک الگوی بازگشتی کف قلو نیز در سطح شکل گرفته است که روند قیمت با شکست سطح مقاومت بازگشت قیمت به روند اصلی صعودی را تایید می کند.
بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس

ابزار فیبوناچی فن در روند نوزلی

تحلیل فیبوناچی فن در روند نزولی در تصویر بالا نمودار (JWN) را مشاهده می کنید.فیبوناچی فن برمبنای روند نزولی با انتخاب بالاترین قیمت در 26ماه آوریل و کم ترین قیمت در 24 ماه می زمانی که یک روند اصلاح قیمت صعودی آغاز شده رسم شده است.بین دو نسبت 50 و 61.8٪ یک مقاومت قوی وجود دارد که روند قیمت با رسیدن به این سطح مقاومت بازگشتی شده است و روند اصلی نزولی از سرگرفته شده است. با آغاز روند نزولی بازار توانسته است یک کف قیمتی جدید در تاریخ 7 ژوئن ثبت کند و پس از آن یک روند اصلاح قیمت صعودی دیگر شروع شده که نیاز است یک فیبوناچی فن جدید با توجه به کف قیمت جدید رسم شود.تصویر زیر رسم فیبوناچی فن جدید را نشان میدهد. تحلیل فیبوناچی فن در روند نزولی بادبزن فیبوناچی این بار بر اساس همان سقف قیمت قبلی در 26 آوریل و کف قیمت جدید در 7 ژوئن رسم شده است.روند قیمت با عبور از نسبت های 38.2 و 50٪ بازهم در فاصله بین 50 تا 61.8٪ با مقاومت برخورد کرده است و روند قیمت بازگشتی شده است.با بازگشت قیمت از این سطح برای بار دوم میتواند یک سطح مقاومت پویا بین دو نسبت 50٪ و 61.8٪ را تایید کند که در بازه زمان گسترش پیدا می کند.این نمودار در مقیاس لوگاریتمی رسم شده است و تغییرات قیمت بر حسب درصد نمایش داده شده است.

جمع بندی ابزار Fibonacci Fans

حتما به نحوه ترسیم ابزار Fibonacci Fans توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک بادبزن فیبوناچی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک بادبزن فیبوناچی ترسیم کنیم. کاربرد ابزار Fibonacci Fans نیز همانند فیبوناچی ریترسمنت در تشخیص پایان روند اصلاحی و پیشبینی سطوح احتمالی مقاومت و حمایت است اما ممکن است روندی که بعد از یک روند اصلی شکل گرفته است اصلاحی نباشد و خود یک روند اصلی دیگر باشد که اعتبار فیبوناچی منقضی خواهد شد.پس نزدیک شدن قیمت به هر کدام از سطوح فیبوناچی هیچ نشانه ای از بازگشت روند نیست تا زمانی که بازگشت با یکی از روش های دیگر تحلیل تکینکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک و یا اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک تایید شود.ابزارهای فیبوناچی نمیتوانند بعنوان یک سیستم معاملاتی مستقل استفاده شوند.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

رسم ابزار Fibonacci Fans در متاتریدر 4

از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم. برای استفاده از ابزار Fibonacci Fans مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Fans را انتخاب کنید. بادبزن فیبوناچی در متاتریدر4 در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار بادبزن فیبوناچی از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.خطوط بادبزن فیبوناچی در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است. اگر این چارت را با چارت دروس قبلی مقایسه کنید میبنید برخورد با خط 61.8٪ فیبوناچی با ابزار بادبزن دوبار بوده اما در دیگر ابزارها یک بار است.در نتیجه بادبزن فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت پویا را بهتر از ابزارهای دیگر فیبوناچی نشان میدهد.در این چارت سطح 61.8٪ یک سطح حمایت پویا است که با گشترش قیمت بازهم این سطح در بازه زمان از قیمت حمایت می کند.
آواتار سید مهدی حق شناس

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها