کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candlesticks)

نمودار کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candle) در بازار فارکس

نمودار کندل هیکن آشی نمودار کندل هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است با این تفاوت که هر کندل هیکن آشی به وسیله داده های کندل قبلی تعریف می شود. هیکن(Heikin) به معنای “متوسط” و آشی(Ashi) به معنی “سرعت” است پس کندل های هیکن آشی متوسط سرعت کندل ها را نشان میدهند.از این کندل ها …

نمودار کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candle) در بازار فارکس ادامه مطلب »