بانک مرکزی آفریقای جنوبی و تاثیر آن بر ارز ZAR

تاریخ آخرین بروزرسانی: 28 دسامبر 2023
بانک مرکزی آفریقای جنوبی که یکی از بانک‌های مرکزی است، برای اقتصاد کشور بسیار حیاتی است. این بانک نه تنها مسئولیت نظارت بر سیاست های پولی و نقدینگی را بر عهده دارد، بلکه همچنین برنامه های اعتباری و تنظیمات مالی را نیز تعیین می کند. این بانک توسط دولت و قوانین مربوطه تنظیم و نظارت می شود و به عنوان یک سازمان مستقل عمل می کند. با توجه به تجربیات شانزده ساله خود، بانک مرکزی آفریقای جنوبی نقش قابل توجهی در حفظ پایداری اقتصادی و مالی کشور داشته است. این بانک با اجرای سیاست های پولی محکم و کاهش تورم، استقلال مالی و پایداری ارزی را حفظ کرده است.همچنین، با ایجاد یک سیستم بانکی پایدار و توسعه بازار سرمایه، بانک مرکزی آفریقای جنوبی به عنوان یک نماد از استحکام مالی در سطح بین الملل شناخته می شود. در این مقاله، به معرفی و اهمیت بانک مرکزی آفریقای جنوبی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی این منطقه خواهیم پرداخت.

معرفی بانک مرکزی آفریقای جنوبی

بانک مرکزی آفریقای جنوبی، که به طور رسمی به نام بانک محافظه کاری آفریقای جنوبی نیز شناخته می‌شود، یکی از مؤسسات مهم در سیستم مالی کشور آفریقای جنوبی است. این بانک مرکزی در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد و مسئولیت‌های مختلفی را در اقتصاد کشور بر عهده دارد. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی آفریقای جنوبی، حفظ پایداری نظام مالی است. این بانک مسئولیت نظارت و کنترل بر سیستم بانکی، بازار سرمایه و نظام پرداخت را دارد. به علاوه، بانک مرکزی وظایفی مانند تنظیم نرخ بهره و تعیین سیاست‌های پولی را نیز بر عهده دارد. این وظایف باعث می‌شوند بانک مرکزی آفریقای جنوبی نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور ایفا کند. علاوه بر حفظ پایداری نظام مالی، بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز مسئولیت اجرای سیاست‌های دولت در زمینه تنظیم و نظارت بر ارزش پول ملی را بر عهده دارد. این بانک مسئولیت تأمین پول نقد و نیز برنامه ریزی و کنترل سیاست‌های ارزی را در کشور دارد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی به عنوان یک سازمان مستقل عمل می‌کند و تحت نظارت وزارت امور مالیه قرار دارد. هیأت مدیره بانک مرکزی توسط رئیس جمهور آفریقای جنوبی منصوب می‌شود و مسئولیت‌های اجرایی بانک به رئیس بانک مرکزی واگذار می‌شود. بانک مرکزی آفریقای جنوبی در طول سال‌ها نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور داشته است. با توجه به وظایف متعدد و مهمی که این بانک بر عهده دارد، نقش آن در پایداری نظام مالی و اقتصاد کشور آفریقای جنوبی بسیار حیاتی است. بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) نقش حیاتی در چارچوب اقتصادی آفریقای جنوبی ایفا می‌کند. اساس‌ها، وظیفه، ساختار سهامداری منحصر به فرد و تصمیمات سیاستی آن به طور قابل توجهی بر مسیر راند (ZAR) آفریقای جنوبی تأثیر می‌گذارد.

تاسیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB)

این بانک مرکزی در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد و مسئولیت اجرای سیاست های پولی و حفظ استقرار ارزی را برعهده دارد. علاوه بر این، SARB نیز مسئول نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی دیگر کشور است. ایجاد این بانک به دلیل نیاز به یک سازمان مالی مستقل بود که بتواند ارزش ارز کشور را تثبیت کند، زیرا این ارزش به دلیل پس از جنگ جهانی اول، تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار داشت. در سال‌های اولیه خود، بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) در اختیار شخصی بود، اما در سال 1945 به صورت ملی‌شده و تحت کنترل دولت آفریقای جنوبی قرار گرفت. SARB از زمان تأسیس خود تاکنون نقش بسیار مهمی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایفا کرده است. این بانک تجربه‌ای قدرتمند در مقابله با رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم، دوران آپارتاید و تحول به دولت دمکراتیک داشته است.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی

بانک مرکزی آفریقای جنوبی

سهامداران بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) بر خلاف اکثر بانک های مرکزی، بانک مرکزی جنوب آفریقا یک سازمان دولتی است. این بانک بیش از 650 سهامدار دارد که تعدادی سهم در آن دارند. با این حال، به منظور جلوگیری از تأثیرات ناخوشایند، حقوق سهامداران بانک مرکزی جنوب آفریقا محدود شده است که توسط قوانین تعیین می‌شود. آنان نمی‌توانند قدرتی در تصمیمات سیاست بانک داشته باشند که همچنان در اختیار فقط رئیس جمهور و هیأت سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. هیچ سهامدار یا گروهی از سهامداران مشترک نمی‌توانند بیش از ۱۰۰۰۰ سهم را به صورت فردی در اختیار داشته باشند. علاوه بر این، غیرمقیمین و همراهان آنها نمی‌توانند بیش از ۴۰٪ از کل سهام صادرشده را در اختیار داشته باشند. سهامداران حقوق محدودی دارند که به طور اساسی شامل حق انتخاب اقلیتی از مدیران و دریافت سود محدود است.

وظایف بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB)

وظیفه بانک مرکزی جمهوری آفریقای جنوبی در قانون اساسی جمهوری است. هدف اصلی بانک مرکزی، به طور کامل در بخش 224(1) ذکر شده است و به حفاظت از ارزش ارز با توجه به رشد اقتصادی متعادل و پایدار اختصاص دارد. این بانک این هدف را از طریق سیاست پولی خود تحقق می‌دهد که هدف آن حفظ پایداری قیمت است. علاوه بر این، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر پایداری سیستم مالی جنوب آفریقا را دارد. همچنین، بانک مرکزی مسئول صدور اسکناس و سکه‌های بانکی است، به عنوان یک بانک برای دولت فعالیت می‌کند، خدمات بانکی را برای بانک‌های تجاری فراهم می‌کند و به مدیریت ذخایر طلا و ارز خارجی کشور مشغول است. بانک مرکزی جنوب آفریقا، مانند بانک‌های مرکزی دیگر، برای اجرای وظایف خود و نه به منظور کسب سود فعالیت می‌کند. با این حال، سهامداران خصوصی آن مستحق دریافت سود سهام هستند. بر اساس قانون، حداکثر مبلغ سود سهام در هر سهم در سال به میزان 10 سنت محدود شده است. این باعث می‌شود که هر سال تنها به مبلغ 200،000 راند (14،000 دلار تقریباً بر اساس نرخ مبادله در سپتامبر 2021) به دلیل وجود دو میلیون سهم صادر شده، سود سهام کلی مورد پرداخت قرار گیرد. هر سود بیشتر از این مقدار که بانک مرکزی جنوب آفریقا به دست می‌آورد، به دولت جنوب آفریقا پرداخت می‌شود. مأموریت اصلی بانک مرکزی آفریقای جنوبی، حفظ استقرار ارزی و کنترل تورم است. در این راستا، SARB برنامه های پولی و اقتصادی مناسبی را برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی اجرا می کند. این بانک مرکزی تلاش می کند تا با تعیین نرخ های سود و نرخ ارز، تورم را تحت کنترل داشته باشد و نظام مالی کشور را پایدار نگه دارد. علاوه بر کنترل تورم و حفظ استقرار ارزی، SARB نیز مسئول نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی دیگر کشور است. این بانک مرکزی نظارت دقیقی بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی دارد و تمامی فعالیت های آن ها را کنترل می کند. هدف این نظارت، حفظ استقرار و امنیت سیستم بانکی و مؤسسات مالی است و به منظور جلوگیری از وقوع بحران های مالی و ریسک های احتمالی می باشد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز مسئول تنظیم و کنترل سیاست های پولی در کشور است. این بانک مسئولیت تعیین نرخ های سود و نرخ ارز را دارد و با تنظیم این نرخ ها، سیاست های پولی مناسبی را برای کنترل تورم و حفظ استقرار ارزی اجرا می کند. علاوه بر این، SARB نیز مسئول تنظیم و کنترل سیاست های مالیاتی و مالی کشور است. در نهایت، بانک مرکزی آفریقای جنوبی نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز دارد. این بانک مرکزی با تنظیم و کنترل سیاست های پولی و مالی، تلاش می کند تا اقتصاد کشور را تحرک دهد و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کند. تأثیر تصمیمات سیاستی بر بانک مرکزی آفریقای جنوبی تصمیمات سیاستی بانک مرکزی جنوب آفریقا به طور قابل توجهی بر ارزش راند تأثیرگذار است. ابزار اصلی که بانک مرکزی جنوب آفریقا برای کنترل تورم و استحکام راند استفاده می‌کند، نرخ ریپو است، به عبارت دیگر نرخی که این بانک به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. به عنوان مثال، در صورتی که تورم بالاتر از محدوده هدف بانک گرانت مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) باشد، احتمالاً نرخ رپو (repo) افزایش خواهد یافت. این امر باعث افزایش هزینه قرض گرفتن می شود و مصرف را کاهش می دهد، که در نتیجه تورم را نیز کاهش می دهد. با این حال، این اقدام می تواند رشد اقتصادی را نیز کند کند کرده و ارزش راند (ZAR) را افزایش دهد، زیرا نرخ بهره بالاتر جذب سرمایه گذاران خارجی را که به دنبال بازده بهتر بر سرمایه های خود هستند، می کند. در صورتی که بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) نرخ سود عمومی را کاهش دهد، این باعث رشد اقتصادی می شود زیرا اقتراض را ارزان تر می کند و هزینه های وام گیری را کاهش می دهد، که خرج کردن و سرمایه گذاری را تشویق می کند. اما این می تواند منجر به افزایش تورم و ضعیف شدن واحد پول آفریقای جنوبی (ZAR) شود زیرا ممکن است سرمایه گذاران خارجی را که به دنبال بازدهی بالاتر به سود علاقه مند هستند، دور کند.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی

بانک مرکزی آفریقای جنوبی

بانک مرکزی جمهوری آفریقای جنوبی (SARB) با تصمیمات خود درباره سیاست های پولی، در مواجهه با چالش هایی قرار دارد. این بانک باید به پایداری قیمت ها و حفاظت ارزش واحد پول توجه کند و در عین حال، رشد اقتصادی هماهنگ و پایدار را تقویت کند. نقش بانک مرکزی آفریقای جنوبی در چارچوب اقتصادی کشور بسیار مهم است. تاریخچه و ساختار سهامداری منحصربه‌فرد آن، به همراه وظیفه حفاظت از ارزش ارز، آن را به یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد آفریقای جنوبی تبدیل می‌کند. تصمیمات سیاستی که این بانک می‌گیرد، نه تنها جهت ارز (ZAR) را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه برای سلامت اقتصادی کل کشور تأثیرگذار است. درک نقش بانک مرکزی آفریقای جنوبی و تأثیر سیاست‌های آن برای هر فردی که به مناظر اقتصادی آفریقای جنوبی علاقه‌مند باشد، ضروری است. با توجه به نقش مهم و حیاتی بانک مرکزی آفریقای جنوبی در اقتصاد کشور، لازم است که این نهاد مالی به شکل مستقل و مستقیم از دولت عمل کند. این استقلال بانک مرکزی، به این نهاد امکان می دهد تا برنامه های پولی و مالی خود را بدون تداخل های سیاسی و دولتی اجرا کند و اقدامات مناسبی را برای حفظ استقرار ارزی و کنترل تورم انجام دهد. در نتیجه، بانک مرکزی آفریقای جنوبی یکی از اهمیت بالاترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور است. این بانک مرکزی با تلاش برای حفظ استقرار ارزی، کنترل تورم و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی، به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک می کند و نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها